ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดร.ประธาน เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการโรงเรียน