มหกรรมวิชาการ ฟว. 2019

โรงเรียนเฟื่องฟ้าวทยาได้จัดงานวิชาการเพื่อมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการและทักษะการเรียนรู้ รวมได้จัดแสดงผลงานวิชาการของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และโครงงาน Project Approach ของน้องอนุบาลอีกด้วย


งานมหกรรมวิชาการ ฟว. 2019